Bizottsági határozatok / 127/2015. (XI.17.) hum. határozat

127/2015. (XI.17.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítványt (Benczúr Ház) az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 80.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, „Hétfő délután” programjának megvalósításához. A támogatás az előadók tiszteletdíjának költségére fordítható.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap