Bizottsági határozatok / 365/2015. (XII.17.) var. határozat:

Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester a tájékoztatásért; Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezériga
Határidő: 15 nap; 90 nap

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a javaslatot.

 

365/2015. (XII.17.) var. határozat:

 

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 16. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat 28979 helyrajzi számú, természetben Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti ingatlanát nyílt, egyfordulós nyilvános pályázaton 10+5 év határozott időtartamra bérbeadás útján hasznosítja. A minimális bérleti díjat 2.384.000,-Ft/hó + áfa összegben határozza meg.

 

A Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét képező pályázati hirdetményt, valamint a részletes pályázati feltételeket. A pályázat bonyolításával a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t bízza meg.

 

          Felelős:       dr. Bundula Csaba alpolgármester a tájékoztatásért

          Határidő::          15 nap

 

          Felelős:      Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a végrehajtásért

          Határidő::   90 nap