Bizottsági határozatok / 362/2015. (XII.17.) var. határozat:

Felelős: Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a javaslatot.

 

362/2015. (XII.17.) var. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága Budapest VI. kerület Terézváros területén lévő közterületeken a házszámokat a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

 

          Felelős:      Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

          Határidő::   azonnal