Bizottsági határozatok / 361/2015. (XII.17.) var. határozat:

Felelős: Polgármester a bérbeadói nyilatkozat kiadásáért; Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazga
Határidő: 30 nap; 60 nap

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a javaslatot.

 

 

361/2015. (XII.17.) var. határozat:

 

2. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 15/2006. ( III. 21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (1) bekezdése alapján bérbe adja határozatlan időre a Csengery u. 66. számú társasház tulajdonosai részére az épületben lévő, 28796/0/A/38 helyrajzi számú, földszinti 27 m2 alapterületű helyiséget, közösségi célú használatra.

A fizetendő bérleti díjat a fizetendő közös költség + 10% + ÁFA összegben határozza meg.

 

Felelős:       Polgármester a bérbeadói nyilatkozat kiadásáért

          Határidő::   30 nap

 

          Felelős:       Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a bérleti szerződés megkötéséért

          Határidő::   60 nap