Bizottsági határozatok / 360/2015. (XII.17.) var. határozat:

Felelős: Polgármester a bérbeadói nyilatkozat kiadásáért; Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazga
Határidő: 30 nap; 60 nap

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a javaslatot.

 

360/2015. (XII.17.) var. határozat:

 

1. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 15/2006. ( III. 21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (1) bekezdése alapján bérbe adja határozatlan időre Teréz krt. 26. számú társasház tulajdonosai részére az épületben lévő, 28883/0/A/25 helyrajzi számú, pincei 81 m2 alapterületű raktárhelyiséget, közösségi célú használatra.

A fizetendő bérleti díjat a fizetendő közös költség + 10% + ÁFA összegben határozza meg.

 

Felelős:      Polgármester a bérbeadói nyilatkozat kiadásáért

          Határidő::   30 nap

 

          Felelős:       Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a bérleti szerződés megkötéséért

          Határidő::   60 nap