Bizottsági határozatok / 84/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

84/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy

 

I.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő­testülete úgy dönt, hogy adományozási megállapodást köt a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvánnyal (1067 Budapest, Eötvös utca 3.), mint adományozóval, egyúttal felkéri Hassay Zsófia polgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező adományozási megállapodás aláírására.

 

Felelős:      Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal

 

II.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő­testülete úgy dönt, hogy adományozási szerződést köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, egyúttal felkéri Hassay Zsófia polgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező adományozási szerződés aláírására.

 

Felelős:      Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal