Bizottsági határozatok / 81/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

81/2015. (04.29.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy

 

1.       A Képviselő-testület a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal

 

2.       A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2014. évi szabad -  az eredeti költségvetésben nem szereplő - költségvetési maradványát az alábbi kiadási előirányzat csoportokba emeli be a 2015. évi költségvetésbe:

 

■     az önkormányzat költségvetésébe:

-     dologi kiadások                                       55 409 eFt

-     működési célú támogatások                     3 000 eFt

-     beruházások                                             6 000 eFt

-     tartalékok                                           2 200 000 eFt

 

■     a hivatal költségvetésébe:

-     felújítások                                                52 000 eFt