Bizottsági határozatok / 31/2015. (III.23.) hum. határozat

 

31/2015. (III.23.) hum. határozat:

A Humán Bizottság, amennyiben a Dr. Zoltán István tiszteletére állítandó emléktáblát az elhelyezésére szolgáló társasház közössége támogatja, a következő döntést hozza:

A 37/2008. (XII. 1.) számú rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Humán Bizottság úgy dönt, hogy a dr. Zoltán István tiszteletére állítandó emléktábla költségének 100%-át biztosítja. A szükséges összeg, 224.790._ forint a költségvetés cél- és általános tartalék előirányzat 17. során elkülönített forrás (köztéri műalkotások, emléktáblák) terhére válik kifizethetővé.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: 30 nap