Bizottsági határozatok / 197/2015. (XII.16.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

I. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy elkötelezett a Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása tekintetében.

 

197/2015. (XII.16.) pjb. határozat:

II. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi téri vásárcsarnok szakaszos felújításának műemléki előírások alapján történő tervezési és kivitelezési programját az alábbi műszaki csoportosítás szerint határozza meg:

1. tető- és zárófödém-felújítás,

2. fejépületek belső terének előkészítő jellegű bontási munkáinak elvégzése,

3. homlokzatfelújítás,

4. csarnok belső terének megújítása.

 

III. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. határozati javaslat 1. és 2. pontja szerinti tervezési feladatok lebonyolításával megbízza a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t.

 

IV. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-vel a III. határozati javaslatban meghatározott feladatokra külön megállapodást kössön, a II. 3. és 4. pontjában foglaltak előkészítését kezdje meg.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         2016. január 15. a szerződéskötésre, folyamatos