Bizottsági határozatok / 196/2015. (XII.16.) pjb. határozat:

 

196/2015. (XII.16.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

1.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozóan és egyben felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

 

2.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a túlszolgálat finanszírozására és egyben felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

 

3.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a megerősített túlszolgálat ellentételezésére és egyben felkéri a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

 

4.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert, hogy amennyiben Budapest Rendőr-főkapitányság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:63. § (2) bekezdése szerinti, nem lényegesnek minősített kérdésben módosítást kezdeményez, úgy a szerződéseket a módosításokkal együtt aláírja.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal