Bizottsági határozatok / 195/2015. (XII.16.) pjb. határozat:

 

195/2015. (XII.16.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

1.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának képviselő-testülete a Budapest, Bajza utca 49-51. szám alatti /hrsz.: 28332/ általános iskola épületének rekonstrukciójával egyetért és a kivitelezés tekintetében elfogadja az előterjesztés melléklete alapján a bruttó 379 millió forint keretösszeget.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal

 

2.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kivitelezés keretösszege a 2016. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         2016. évi költségvetés elfogadása