Bizottsági határozatok / 194/2015. (XII.16.) pjb. határozat:

 

194/2015. (XII.16.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja .../2015. (... ...) önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Felelős:                                   dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő a kihirdetésre:          azonnal