Bizottsági határozatok / 29/2015. (III.23.) hum. határozat

 

29/2015. (III.23.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetési céltartalék 21. sorában „Óvodai gyümölcsprogram” címen elkülönített előirányzat terhére 1.095.000,-Ft-ot biztosít óvodai gyümölcsprogramra, amelyet az érintett intézmények az alábbi bontásban jogosultak felhasználni:

intézmény

gyümölcstámogatás 2015. évre

január-augusztus

szeptember-december

összesen

Fasori Kicsinyek Óvoda

68 000 Ft

66 000 Ft

134 000 Ft

Játékvár Óvoda

146 320 Ft

141 680 Ft

288 000 Ft

Kincseskert Óvoda

132 520 Ft

128 480 Ft

261 000 Ft

Munkácsy 10. Óvoda

134 760 Ft

130 240 Ft

265 000 Ft

Szív Óvoda

74 840 Ft

72 160 Ft

147 000 Ft

összesen:

556 440 Ft

538 560 Ft

1 095 000 Ft

 

Az óvodai gyümölcsprogram az 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet előírásai szerint vehető igénybe.

A támogatás felhasználási határideje 2015. december 18., elszámolási határideje 2016. január 12. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatásban részesültek névsorát csoportonkénti bontásban, az óvónők aláírásával hitelesítve.

 Felelős:         Császárné Csóka Ilona elnök 

Határidő:       15 nap