Bizottsági határozatok / 28/2015. (III.23.) hum. határozat

 

28/2015. (III.23.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetési céltartalék 20. sorában „Iskolai gyümölcsprogram” címen elkülönített előirányzat terhére 323.000,-Ft-ot biztosít iskolai gyümölcsprogram-kiegészítésre, amelyet az érintett intézmények az alábbi bontásban jogosultak felhasználni:

intézmény

gyümölcstámogatás 2015. évre

január-augusztus

szeptember-december

összesen

Bajza Utcai Általános Iskola

40 740 Ft

29 260 Ft

70 000 Ft

Derkovits Gyula Általános Iskola

42 585 Ft

30 415 Ft

73 000 Ft

Erkel Ferenc Általános Iskola

41 355 Ft

29 645 Ft

71 000 Ft

Magyar – Angol, Magyar – Német Két Tannyelvű Általános Iskola

39 510 Ft

28 490 Ft

68 000 Ft

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

24 060 Ft

16 940 Ft

41 000 Ft

összesen:

188 250 Ft

134 750 Ft

323 000 Ft

Az iskolai gyümölcsprogram kiegészítő támogatás az 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet előírásai szerint vehető igénybe.

A támogatás felhasználási határideje 2015. december 18., elszámolási határideje 2016. január 12. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatásban részesültek névsorát osztályonkénti bontásban, az osztályfőnök aláírásával hitelesítve.

 

Felelős:         Császárné Csóka Ilona elnök 

Határidő:       15 nap