Bizottsági határozatok / 94/2015. (IX.22.) hum. határozat

94/2015. (IX.22.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására pályázat kiírásáról rendelkező 114/2/2015. (IV. 30.) határozatát, valamint a pályázatok véleményezésére és a pályázók meghallgatására bizottság létrehozásáról rendelkező 114/3/2015. (IV. 30.) határozatát visszavonja.

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester