Bizottsági határozatok / 93/2015. (IX.22.) hum. határozat

93/2015. (IX.22.) hum. határozat:

 

Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2015. (VI. 11.) számú határozatának 20. pontjában foglaltakat akként módosítja, hogy a Kreatív Egyesület a pályázata alapján biztosított 150.000,- Ft támogatást a bérelt autóbusz Bécsbe előlegszámlája és a szállás 20+5 főre a horányi művészeti táborban (6 éj) költségeire fordíthatja.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: 15 nap