Bizottsági határozatok / 92/2015. (IX.22.) hum. határozat

92/2015. (IX.22.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2015. (VI. 11.) számú határozatának 30. pontjában foglaltakat akként módosítja, hogy a Tipográfia Testedző Egyesület a pályázata alapján biztosított 100.000,- Ft támogatásból 70.000,- Ft díjazás (oklevél, kitűző) költségeire, 30.000,- Ft a nevezési lapok és útvonalleírás nyomdaköltségére fordíthat.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: 15 nap