Bizottsági határozatok / 69/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

69/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét elfogadja.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal