Bizottsági határozatok / 89/2015. (IX.22.) hum. határozat

89/2015. (IX.22.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék Szakmai programja módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester