Bizottsági határozatok / 88/2015. (IX.22.) hum. határozat

88/2015. (IX.22.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja .../2015. (........) önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és   természetbeni   ellátásokról   szóló   3/2015.   (II.   27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Határidő a kihirdetésre: azonnal

Felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző