Bizottsági határozatok / 87/2015. (IX.22.) hum. határozat

87/2015. (IX.22.) hum. határozat:

 

 

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy lezárja „A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása