Bizottsági határozatok / 85/2015. (IX.22.) hum. határozat

85/2015. (IX.22.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ......./2015. (....) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) rendelet módosításáról.

 

Felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

Határidő: 15 nap