Bizottsági határozatok / 84/2015. (IX.22.) hum. határozat

84/2015. (IX.22.) hum. határozat:

A Humán Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

Nyílt ülés:

 

Testületi előterjesztések:

 

2. A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

226/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester

 

3. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

216/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester

 

6. Terézvárosi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása

191/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

7. Óvodai csoportok maximális létszámának emelése a Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodájában

192/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

8. A Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete módosítási kérelme

190/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

9. A Tipográfia Testedző Egyesület módosítási kérelme

189/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

9/a. A Kreatív Egyesület módosítási kérelme

231/2015. (IX. 22.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

33. A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására pályázat kiírásáról rendelkező 114/2/2015. (IV. 30.) határozat, valamint a pályázatok véleményezésére és a pályázók meghallgatására bizottság létrehozásáról rendelkező 114/3/2015. (IV. 30.) határozat visszavonása

215/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztések:

 

Nyílt ülés

 

eü1 A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Térítési Szabályzatának jóváhagyása

       eu1/2015 (IX. 17.)

       Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

szoc1 Pótelőirányzat kérelmek (Tegosz, Tecsa, Terézéno)

           szoc1/2015 (IX. 17.)

           Előterjesztő: Papp László alpolgármester   

 

 

Zárt ülés:

 

Bizottsági előterjesztések:

 

okt1 A 2015/2016. tanévre nyújtandó tanulói tankönyvvásárlási támogatás az oktatási intézményekben

       okt1/2015. (IX. 17.)

       Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

       

 

okt2. Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése

         okt2/2015. (IX. 17.)

         Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

 

okt3. Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélése

         okt32015. (IX. 17.)

         Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

Testületi előterjesztések:

 

1. Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, „Terézváros Mestere” kitüntetés, valamint „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozására

225/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

2. Fromm Pál Emlékérem adományozása

193/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

3. Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása

194/2015. (IX. 14.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester