Bizottsági határozatok / 151/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

 

151/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság úgy dönt, hogy leveszi az ülés napirendjéről

-    „A Budapest, VI. kerület  Andrássy út 21. szám alatti 29327/0/A/1-5 és /7-48 helyrajzi számú és az Andrássy út 4. szám alatti 29243/0/A/35 helyrajzi számú ingatlanok semmis szerződéseivel kapcsolatos elszámolási javaslat”

és a

-    „Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályáztatás útján történő értékesítésére”

című előterjesztéseket (Kt. 11. és 12. napirendi pontok).