Bizottsági határozatok / 150/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

 

150/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest   Főváros   VI.   kerület   Terézváros   Önkormányzatának   Képvelő-testülete módosítja a 2015. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal