Bizottsági határozatok / 149/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

 

149/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-vel a szerződés megkötésére az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására.

 

Felelős:          Tóthné Kiss Éva

Határidő:       2015. október 1.