Bizottsági határozatok / 148/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

 

148/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának az előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az Alapító Okirat aláírására, továbbá felkéri a Polgármestert Magyar Államkincstárnál történő nyilvántartásba vételi eljárás során szükséges valamennyi intézkedés és ahhoz szüksége döntés meghozatalára.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester (aláírás és benyújtás tekintetében),

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás tekintetében)

Határidő: azonnal