Bizottsági határozatok / 27/2015. (III.23.) hum. határozat

 

 27/2015. (III.23.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetési céltartalékában „Étkezés kiegészítés” címen elkülönített előirányzat terhére 8.049.000,-Ft-ot biztosít étkezés-kiegészítésre, amelyet az érintett intézmények az alábbi bontásban jogosultak felhasználni:

 

intézmény

étkezés kiegészítés 2015. évre

január-augusztus

szeptember-december

összesen

Bajza Utcai Általános Iskola

1 462 320 Ft

709 680 Ft

2 172 000 Ft

Derkovits Gyula Általános Iskola

1 099 440 Ft

623 560 Ft

1 723 000 Ft

Erkel Ferenc Általános Iskola

909 360 Ft

326 640 Ft

1 236 000 Ft

Magyar – Angol, Magyar – Német Két Tannyelvű Általános Iskola

1 453 680 Ft

768 320 Ft

2 222 000 Ft

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

293 760 Ft

69 240 Ft

363 000 Ft

Szinyei Merse Pál Gimnázium

194 400 Ft

138 600 Ft

333 000 Ft

összesen:

5 412 960 Ft

2 636 040 Ft

8 049 000 Ft

 

Az étkezés kiegészítés az 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően vehető igénybe.

A támogatás felhasználási határideje 2015. december 18., elszámolási határideje 2016. január 12. Az elszámolás dunabogdányi erdei iskolai és osztálykirándulásra történő felhasználás esetében az üdülő gondnokának igazolása alapján történik. Egyéni étkezési térítési díjra és az iskolai közétkeztetés helyett biztosított napi egyszeri meleg étkezésre történő felhasználás esetén a szülő/gondviselő nyilatkozatát a támogatás igénybevételéről az osztályfőnök aláírásával hitelesítve csatolni kell a számviteli bizonylat másolatához.

 Felelős:         Császárné Csóka Ilona elnök 

Határidő:       15 nap