Bizottsági határozatok / 147/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

 

147/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja .../2015. (.... ....) önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és   természetbeni   ellátásokról   szóló   3/2015.   (II.   27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Határidő a kihirdetésre: azonnal

Felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző