Bizottsági határozatok / 144/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

 

144/2015. (IX.23.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság úgy dönt, hogy a testületi 34. napirend anyagát - „Az iskolaszünetben elvégzendő nyári iskolai karbantartási feladatok, iskolaidő alatti, szeptemberi munkavégzése, vagyis az önkormányzati feladatellátás hiányos volta, ezért a felelősség meghatározása” tárgyában készült előterjesztést - leveszi napirendről.