Bizottsági határozatok / 128/2015. (VI.9.) var. határozat:

128/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

nyílt ülés:

 

4.       Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) rendelet módosítására

167/2015. (VI. 1.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

zárt ülés:

 

24.     Válasz a CENTRUM Kft. egyezségi ajánlatára

(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

nyílt ülés:

 

2.       A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

147/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester

 

15.     Tájékoztató önkormányzati tulajdonú épületek műszaki állapotáról, és javaslat a műszaki állapotfelmérés alapján elvégzendő munkákra

169/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester

 

16.     CÉLKERESZT Bt. kérelmének elbírálása

155/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

17.     A Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 17. 1 em. 8. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

156/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

18.     A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. 1. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

157/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

19.     A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. 4. em. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

158/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

20.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 29. 2. lh. 1. em. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

159/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

21.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 57. 1. em. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

160/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

23.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 83-85. szám alatti ingatlanban 2014. július 15-én történt káreseménnyel kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás felülvizsgálatára

171/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

 

 

Bizottsági előterjesztések:

 

1.       Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

 

1a. közbeszerzés:

1a/1.  Közbeszerzési eljárás megindítása „Karácsonyi díszkivilágítás” tárgyában

          1a2/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

1a/2.  Közbeszerzési eljárás megindítása „9.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában

          1a1/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

1b. társasházi kérelmek:

1b/1. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Nagymező u. 18. szám alatti társasházban lévő, osztatlan közös tulajdonú tetőtér értékesítéséhez és az alapító okirat módosításához

          1b1/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      dr.  Bundula Csaba alpolgármester

 

1c. egyéb: –

 

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

2a. bérbeadás: –

 

2b. elidegenítés: –

 

2c. elővásárlási jog:

2c/1.  A Bp. VI., Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) fszt. 7/c. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          2c1/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

2c/2.  A Bp. VI., Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) I. em. 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          2c2/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

2d. egyéb: - ZÁRT ÜLÉS lásd a meghívó végén

         

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

3a.  bérbeadás:

3a/1.  Javaslat a Bp. VI. ker. Hunyadi tér 3. szám alatti társasházban lévő, 10. albetétszámú ingatlan bérbeadására

          3a1/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3a/2.  Javaslat üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására

          3a2/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

3b. elidegenítés:  –

 

3c. elővásárlási jog: –

 

3d.    egyéb:

3d/1. Javaslat a Bp. II. kerület Hárshegyi út 3. (hrsz: 10937/22) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására

          3d1/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

4. Egyebek

4a/1.  Budapest VI. kerület Csengery utca (Hunyadi tér 1. szám - Szófia utca) forgalmi rendje

          4a1/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

zárt ülés:

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések –

 

2d/1. A Bp. VI., Izabella utca 94. fszt. 8. szám alatti lakás felújítási határidejének meghosszabbítása

          2d1/2015 (VI.04.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester