Bizottsági határozatok / 129/2015. (VI.9.) var. határozat:

129/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének    ............/2015.    (.......)    önkormányzati    rendeletét    a    Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

Felelős:         Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:       azonnal