Bizottsági határozatok / 131/2015. (VI.9.) var. határozat:

131/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja    a    ......./2015.(....)    önkormányzati    rendeletét        a        2015.    évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) rendeletmódosításáról.

 

Felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő: 15 nap