Bizottsági határozatok / 132/2015. (VI.9.) var. határozat:

 132/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest, VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti, a Budapest, VI. kerület Andrássy út 47. szám alatti, valamint a Budapest, VI. kerület Andrássy út 72. szám alatti önkormányzati tulajdonú műemlék ingatlanok műszaki állapotának feltérképezésére, a műszakilag szükséges és indokolt munkálatok felmérésre vonatkozó jelentéseket tudomásul veszi, ezzel egyidejűleg megbízza a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t a jelentésekben meghatározott állagmegóvási műszaki feladatok elvégzésére.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester                         Határidő: 5 nap

tájékoztatásért

 

A Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.                      Határidő: folyamatos

vezérigazgatója a végrehajtásért