Bizottsági határozatok / 133/2015. (VI.9.) var. határozat:

133/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 50. § (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy nem járul hozzá a CÉLKERESZT Oktatási Szervező és Kereskedelmi Bt. a Budapest, VI. ker. Jókai tér 6. szám alatti 28874/0/A/1 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában fennálló tartozás mérsékléséhez.

Felelős :    Papp László alpolgármester a kiértesítésért.  

Határidő:   8 nap