Bizottsági határozatok / 138/2015. (VI.9.) var. határozat:

138/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29457/0/A/14 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 57. 1. em. 5. szám alatti, 75 m2 alapterületű ingatlan elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat felhasználható a földhivatalnál, de csak a 2015. május 27-én aláírt adásvételi szerződéssel együtt érvényes.

Felelős :   dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért.

Határidő:   30 nap