Bizottsági határozatok / 139/2015. (VI.9.) var. határozat:

139/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület Andrássy út 83-85. szám alatti ingatlanban bekövetkezett 2014. júliusi 15-i tűzeset miatt károsultak lakhatásának támogatását 2015. szeptember 30-ig meghosszabbítja. Egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az önkormányzat további szerepvállalásával kapcsolatban.

Felelős:   Hassay Zsófia polgármester                  

Határidő: Azonnal