Bizottsági határozatok / 140/2015. (VI.9.) var. határozat:

140/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Közbeszerzési eljárás megindítása „Karácsonyi díszkivilágítás” tárgyában készített előterjesztést napirendjéről leveszi.

Felelős: Czuppon Zsolt bizottság elnöke

Határidő: azonnal