Bizottsági határozatok / 141/2015. (VI.9.) var. határozat:

141/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Közbeszerzési eljárás megindítása „9.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában készített előterjesztést napirendjéről leveszi.

Felelős: Czuppon Zsolt bizottság elnöke

Határidő: azonnal