Bizottsági határozatok / 142/2015. (VI.9.) var. határozat:

142/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Nagymező u. 18. szám alatti társasházban lévő, osztatlan közös tulajdonú tetőtér értékesítéséhez és az alapító okirat módosításához” tárgyában készített előterjesztést napirendjéről leveszi.

Felelős: Czuppon Zsolt bizottság elnöke

Határidő: azonnal