Bizottsági határozatok / 143/2015. (VI.9.) var. határozat:

143/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 28470/0/A/12 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) fsz. 7/C. szám alatti, 1 szobás, 52 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

 

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. május 13-án aláírt adásvételi előszerződéssel együtt érvényes.

 

Felelős :   dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért.

Határidő:   30 nap