Bizottsági határozatok / 145/2015. (VI.9.) var. határozat:

145/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (2) bekezdés b) pontja alapján bérbe adja 2015. július 1-jétől határozatlan időre az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ részére a Budapest, VI. kerület Hunyadi tér 3. szám alatti társasházban lévő 10. albetétszámú, 110 m2 alapterületű ingatlant, iroda céljára.

A Bizottság a fizetendő bérleti díjat 33.418,- Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

 

Felelős: polgármester a bérbeadói nyilatkozat kiadásáért               Határidő: 15 nap

 

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

a bérleti szerződés megkötéséért                                         Határidő: 60 nap