Bizottsági határozatok / 147/2015. (VI.9.) var. határozat:

 

147/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő­testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 15/2006.(111.21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket nyilvános pályázaton - határozatlan időre - bérbeadás útján hasznosítja.

A minimális bérleti díjakat (ajánlati limit) összegét a táblázat tartalmazza, a licitlépcső mértéke egységesen 1.000,-Ft, a fizetendő pályázati biztosíték összege a helyiség háromhavi bruttó bérleti díja.

 

Cím, helyrajzi szám

Alapterület m

Nettó bérleti díj (Ft/hó)

Funkció

Elhelyezkedés, bejárat

Csengery u. 61. (28748/0/A/36)

144

54.771,-

raktár

pinceszinti ingatlan

Bajcsy-Zsilinszky út 7. (29265/0/A/24)

310

1.054.856,-

iroda

IV. emeleti ingatlan

 

A    Bizottság    elfogadja    az    előterjesztés    mellékletét    képező    pályázati dokumentumokat és felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.

 

Felelős:  polgármester, a pályázat kiírásáért                        Határidő:   3 nap

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt

vezérigazgatója, a végrehajtásért                                      Határidő:   folyamatos