Bizottsági határozatok / 25/2015. (III.23.) hum. határozat

 

25/2015. (III.23.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, az önszerveződő közösségek támogatásának elveiről szóló koncepció alapján megfogalmazott 2015. év I. félévi pályázati kiírás szövegét.

 Határidő:       15 nap

 Felelős:         Simonffy Márta alpolgármester