Bizottsági határozatok / 148/2015. (VI.9.) var. határozat:

148/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 16. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat 10937/22 helyrajzi számú, természetben Budapest, II. kerület Hárshegyi u. 3. szám alatti ingatlanát nyílt, egyfordulós nyilvános pályázaton 10+5 év határozott időtartamra bérbeadás útján hasznosítja. A minimális bérleti díjat 1.073.628,-Ft/hó + áfa összegben határozza meg.

 

A Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét képező pályázati hirdetményt, valamint a részletes pályázati feltételeket. A pályázat bonyolításával a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t bízza meg.

 

Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester                          Határidő: 15 nap

              a tájékoztatásért

 

            Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.                 Határidő: 90 nap

            vezérigazgatója a végrehajtásért