Bizottsági határozatok / 149/2015. (VI.9.) var. határozat:

149/2015. (VI.9.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a 75/2015. (IV.28.) var. határozatát:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Csengery utca, Hunyadi tér 1. szám és Szófia utca közötti útszakasz forgalmi rendjének módosítását a II. változat alapján valósítsa meg oly módon, hogy a II. változatban írt változtatások közül kimarad a Szófia - Csengery utcai csomópont járdaszintre történő emelése, egyebekben a         nevezett változat minden eleme megvalósul. Ezek mellett az érintett gyalogátkelőhelyek figyelemfelkeltő színnel kerüljenek kialakításra.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal