Bizottsági határozatok / 150/2015. (VI.09.) var. határozat:

150/2015. (VI.09.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság jelen ülése jegyzőkönyvének hitelesítésével megbízza Császárné Csóka Ilona képviselő, a bizottság tagját.