Bizottsági határozatok / 152/2015. (VII.2.) var. határozat:

152/2015. (VII.2.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Heltai László képviselő kérésére A Bp. VI. ker. Szinyei Merse Pál u. 22-24. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonra eső célbefizetés egy összegben történő megfizetéséhez hozzájárulás című napirendet, mely az 1b/1. sorszámú az ülésen elsőként kívánja tárgyalni.

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: azonnal