Bizottsági határozatok / 153/2015. (VII.2.) var. határozat:

153/2015. (VII.2.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

Bizottsági előterjesztések:

 

1.       Közbeszerzéssel és társasházakkal kapcsolatos előterjesztések

 

1b/1. A Bp. VI. ker. Szinyei Merse Pál u. 22-24. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonra eső célbefizetés egy összegben történő megfizetéséhez hozzájárulás

          1b1/2015 (VI.30.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

1a. közbeszerzés:

 

1a/1.  Közbeszerzési eljárás megindítása „Karácsonyi díszkivilágítás” tárgyában

          1a1/2015 (VI.30.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

1a/2.  Közbeszerzési eljárás megindítása „9.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában

          1a2/2015 (VI.30.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

1a/3.  Közbeszerzési eljárás lezárása “Kerületőri feladatok ellátása” tárgyában

          anyag az ülésen kerül kiosztásra

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

1b. társasházi kérelmek:

 

1b/2. A 2014. évi társasházi felújítási pályázaton támogatásban részesített társasházak felújítási munkáinak befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő hosszabbítás

          1b2/2015 (VI.30.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

1b/3. A 2015. évi társasházi felújítási pályázat elbírálása

          1b3/2015 (VI.30.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések –

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

3a.  bérbeadás:

 

3a/1.  Javaslat a Budapest, VI. ker. Városligeti fasor 40 szám alatti épületben lévő, 31. albetétszámú, 417 m2 alapterületű helyiségcsoport bérbeadására

          3a1/2015 (VI.30.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3a/2.  Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására

          3a2/2015 (VI.30.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

3b. elidegenítés: 

 

3b/1. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Nagymező u. 18. szám alatti társasházban lévő, osztatlan közös tulajdonú tetőtér értékesítéséhez és az alapító okirat módosításához

          3b1/2015 (VI.30.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

3c. elővásárlási jog: –

 

3d.    egyéb:

 

3d/1. A Budapest, VI. ker. Szív u. 18. szám alatti társasházban lévő, 29538/0/A/4 helyrajzi számú, 170 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségben végezhető tevékenység megváltoztatása

          3d1/2015 (VI.30.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester