Bizottsági határozatok / 154/2015. (VII.2.) var. határozat:

154/2015. (VII.2.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján utólagosan hozzájárul a Bp. VI. kerület Szinyei Merse Pál u. 22-24. szám alatti társasház csatlakozói gázvezeték kiváltásához és tömörré tételéhez szükséges célbefizetésből az önkormányzat 2.542 m2 alapterülete után járó 7.531.946,-Ft egyösszegben, 2015. augusztus 30-ig történő megfizetéséhez.

Felelős:   Papp László alpolgármester a kiértesítésért

Határidő: 8 nap